Požehnanie novej nemocničnej kaplnky v Topoľčanoch – pozvánka

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák dňa 23. novembra 2019 o 17,00 hod v nemocnici v Topoľčanoch  slávnostne požehná priestory novej nemocničnej kaplnky Božieho milosrdenstva za účasti predstaviteľov mesta, nemocnice a širokej verejnosti. Zástupcovia médií a verejnosť sú srdečne pozvaní.