Požehnanie pamätnej tabule Mons. J. Bábika v Bábe

Báb (29. júla) Veriaci v Bábe si v sobotu 29. júla 2017 pripomenuli svojho rodáka, rímskokatolíckeho kňaza Mons. Jozefa Bábika (1917 – 2000). Svätú omšu z tejto príležitosti v miestnom farskom kostole celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Homíliu predniesol Pavol Stanko. Priblížil v nej životopis Jozefa Bábika. To, čo vykonal pre Boha, pre Cirkev a pre národ. Celý text príhovoru po evanjeliu TU

Po bohoslužbe nitriansky biskup požehnal pamätnú tabuľu venovanú tejto osobnosti. Je umiestnená na priečelí chrámu.

Mons. Jozef Bábik viedol veľmi úspešne od 60. do 90. rokov minulého storočia Katolícku misiu v Londýne.

Miroslav Lyko

Foto Michal Stríženec

b1b2 b3 ba