Požehnanie sochy Panny Márie vo Veľkých Dvoranoch

Obec Veľké Dvorany skrášľuje od 8. septembra 2019 nová socha Panny Márie. Práve v tento deň sviatku Narodenia Panny Márie ju v prítomnosti značného počtu veriacich a honorárneho dekana  Vdp. Petra Čiernika, farára farnosti Blesovce, do ktorej ako filiálka patria aj Veľké Dvorany, požehnal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Autorom sochy, ktorá má výšku 3 metre je Mgr. Art. Jozef Šima. Sochu zhotovil Mgr. Art. Michal Franko v ateliéri manželov Martina a Barbory Mikulášových.