Pozvánka do Jelenca

OZ Forgach de Ghymes (OZ FdG), Obec Jelenec, Farnosť Jelenec vás pozývajú na Slávnosť u grófa Forgáča, ktorá sa uskutoční 1. augusta 2015 v Jelenci. OZ FdG v roku 2010 nadviazalo na rodovú tradíciu z 18. storočia:
– organizovanie pútí na hrad Gýmeš pri príležitosti sviatku sv. Ignáca z Loyoly – patróna hradu, ktorému bola zasvätená kaplnka – najbližšiu sobotu k 31. 7., s tradičným vítaním hostí tzv. „lopatovým tancom“ a
sprievodným programom.
Tohtoročná púť sa z bezpečnostných a kapacitných dôvodov neuskutoční na hrade, ale priamo v obci Jelenec. V tomto roku si pripomíname 400. výročie smrti významného predstaviteľa rodu – kardinála Františka Forgáča a 190. výročie narodenia uznávaného poľovníka grófa Karola III. Forgáča.

Miroslav Eliáš

Forgách (1)