Pozvánka do katedrály na Kvetnú nedeľu

Na Kvetnú nedeľu 13. apríla 2014 bude Cirkev sláviť XXIX. Medzinárodný deň mládeže. Aj z tejto príležitosti bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v tento deň o 9.00 hod. celebrovať pontifikálnu svätú omšu v Katedrále-Bazilike svätého Emeráma v Nitre. Nitrianske biskupstvo srdečne pozýva veriacich, zvlášť mládež, aby sa zúčastnili tohto slávenia. Požehnanie ratolestí sa začne o 8.50 hod. na nádvorí Biskupského paláca, odkiaľ prítomní v sprievode prejdú do Katedrálneho chrámu. V prípade nepriaznivého počasia sa veriaci zhromaždia v katedrále.