Pozvánka do nitrianskej katedrály na premiéru oratória Misericordia, požehnaného Svätým Otcom

Dňa 3. apríla 2016 sa o 18.00 hod. uskutoční v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre premiéra oratória MISERICORDIA pre soprán sólo, miešaný zbor a orchester. Podujatie bude vysielať naživo TV Nitrička.

Dielo vznikalo od začiatku Mimoriadneho jubilejného roku Božieho milosrdenstva a uvedené bude práve na Druhú veľkonočnú nedeľu, teda na sviatok, kedy si Cirkev osobitným spôsobom pripomína Božie milosrdenstvo.

Hudobné časti inšpirované textami Svätého Písma o Božom milosrdenstve budú obohatené meditáciami nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka, ktoré budú interpretovať vynikajúci slovenskí herci: Eva Hlaváčová a Jozef Šimonovič.

Oratórium, ktoré skomponoval katedrálny organista Vladimír Kopec, bude interpretovať vynikajúca sopránistka Hilda Gulyás, takmer 40 členný spevácky zbor Psallite Deo a 19 inštrumentalistov Komorného orchestra ZOE, zloženého zo  slovenských umelcov, ktorí pôsobia vo významných orchestroch na Slovensku i v zahraničí. 

Dielo Misericordia venoval autor Vladimír Kopec Svätému Otcovi Františkovi, ktorý Mimoriadny jubilejný rok vyhlásil. Zaujímavosťou je, že pápež František mu poslal vlastnoručne napísaný list, v ktorom mu ďakuje za toto dielo, vyjadruje istotu, že spôsobí veľa dobrého a napokon toto oratórium požehnal.

Koncert podporila Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a Nadácia Konštantína Filozofa. Všetkých naň srdečne pozývame. Vstupné je dobrovoľné.

VIDEO TU

Print

List od Svätého Otca Františka adresovaný autorovi Vladimírovi Kopcovi 

list od pápeža

Preklad listu:

Vatikán, 1. 3. 2016

Pán Vladimír Kopec

Drahý brat:

Otec Ján Dubina mi dal vaše

dielo „Oratórium Misericordia“. Veľmi pekne ďakujem! Som si

istý, že spôsobí veľa dobra.

Nech vás Pán požehnáva a Ma-

dona nech vás ochraňuje a, prosím vás, neza-

budnite sa za mňa modliť.

Bratsky,    

              František