Pozvánka do Topoľčian na púť starých rodičov

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľčany pozýva veriacich na púť starých rodičov  k Sedembolestnej Panne Máriii v pútnickom chráme v Topoľčanoch, ktorá sa uskutoční v sobotu 5. apríla 2014. V prebiehajúcom Roku Sedembolestnej  si chceme vyprosovať od nebeskej Matky silu do každodenných krížov svojho života a zvolávať Božie požehnanie pre svoje deti a rodiny svojich detí.

Program púte sa začne o 930 hod. modlitbou rozjímavého ruženca, počas ktorého bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po ruženci bude nasledovať modlitba zverenia seba a rodín Sedembolestnej P. Márii. Približne o 1015 hod. bude nasledovať svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Štefan Vallo, riaditeľ kancelárie Biskupského úradu v Nitre. O 1115 hod. bude nasledovať adorácia pred najsvätejšou sviatosťou Oltárnou zakončená eucharistickým požehnaním.

 Marian Dragúň, farár