Pozvánka – V Tesárskych Mlyňanoch sa bude konať tradičná púť k Božskému Srdcu Ježišovmu

13. novembra 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy, Nezaradená

V Tesárskych Mlyňanoch sa bude v dňoch 28. – 30. júna 2019 konať tradičná púť k Božskému Srdcu Ježišovmu. Hlavným celebrantami sv. omší budú rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Mons. Marián Dragúň, správca farnosti Bajč ThDr. Anton Solčiansky, a administrátor komunity Misionárov Božského Srdca Ježišovho v Nitre P. Jozef Hegglin. Súčasťou programu bude vysluhovanie sviatosti pokánia, koncert, večeradlo, a slávnostná procesia. Všetci sú srdečne pozvaní. ThDr. Tibor Ujlacký, PhD., hovorca Nitrianskeho biskupstva