Pozvánka – Mariánska svätyňa v Topoľčanoch bude duchovne prepojená s Rímom

V Topoľčanoch bude 29. júna 2019 počas slávnostnej sv. omše o, 10,30 hod. miestny farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch, ako mariánska svätyňa duchovne pričlenený k matke všetkých chrámov zasvätených Panne Márii, za ktorú je považovaná patriarchálna Bazilika Sancta Maria Maggiore v Ríme. Hlavným cebrantom slávnostnej sv. omše bude kanonik pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme a titulárny skalský opát Mons. ThLic. Jozef Kráľ. Všetci sú srdečne pozvaní.

ThDr. Tibor Ujlacký, PhD., hovorca Nitrianskeho biskupstva