Pozvánka na bohoslužby do nitrianskej katedrály na slávnosť Krista Kráľa

V nedeľu 22. novembra 2015, na slávnosť Krista Kráľa, bude v Katedrálnom chráme – Bazilike svätého Emeráma v Nitre o 9.00 slávnostná pontifikálna svätá omša, ktorej bude predsedať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Po skončení svätej omše bude vyložená Oltárna sviatosť na celodennú verejnú poklonu. Následne o 16.30 hod. bude modlitba  posvätného ruženca a o 17.00 hod. slávnostné vešpery.

V piatok 20. novembra 2015 je výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Emeráma. Tento biskupský chrám stojí na hradnom návrší, kde pravdepodobne stál Pribinov kostol (prvý písomne doložený kresťanský chrám v stredovýchodnej Európe), ktorý konsekroval krátko pred rokom 830 salzburský arcibiskup Adalrám. 

Katedrála v Nitre – „matka a hlava“ všetkých chrámov v diecéze – v priereze dejín vyjadruje aj udalosti, ktoré sa objavili na scéne našich dejín v priebehu vyše tisícročného jestvovania biskupstva. Mnohé vojnové udalosti zanechali na katedrále svoje stopy. Napríklad tatárska expanzia v r. 1241, vojsko Přemysla Otakara II. v r. 1271 či vojsko na čele s Gabrielom Betlenom v r. 1620. Novšie dejiny priniesli vážne poškodenie katedrály počas bombardovania mesta Nitry 30. marca 1945, kedy bola zničená nielen veža, ale požiar sa rozšíril aj na dolnú časť chrámového komplexu. V povojnových rokoch a v rokoch sedemdesiatych, osemdesiatych a deväťdesiatych 20. storočia katedrále bola z hľadiska opráv venovaná značná pozornosť (V. Judák: Katedrálny chrám duchovného života v dejinách diecézy. In Katedrála sv. Emeráma v Nitre, Biskupský úrad v Nitre).

V rokoch 2007 až 2014 sa vďaka starostlivosti a osobnému zaangažovaniu nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka uskutočnila komplexná rekonštrukcia interiéru katedrály. Práce odborne viedol umelecký reštaurátor Vladimír Plekanec.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva