Pozvánka na Cyrilo-metodskú púť na Mechovičku

22. augusta 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy, Pozvánky

Nadlice (28. júna) Rímskokatolícka farnosť v Nadliciach pozýva veriacich na púť ku cti svätých Cyrila a Metoda do Rajčian na Mechovičku. Uskutoční sa 8. júla o 10.30 hod. Svätú omšu bude celebrovať špirituál Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre Slavomír Trnka.

Štefan Bučo / Miroslav Lyko