Pozvánka na Cyrilometodský večer

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta pozýva na Cyrilometodský večer, ktorý sa uskutoční 14. mája 2015 o 18.00 v priestoroch fakulty na Kapitulskej 26 v Bratislave.

Cyrilometodsky_vecer

Program večera:

VILIAM JUDÁK

SV. KONŠTANTÍN-CYRIL A METOD – NAŠI UČITELIA

 

GABRIEL BRENDZA

CYRILOMETODSKÁ ÚCTA V ROKOCH MILÉNIA (1863) A ENCYKLIKY GRANDE MUNUS (1880)

 

EMÍLIA HRABOVEC

SV. JÁN PAVOL II. A SLOVENSKO V KONTEXTE PÁPEŽOVEJ CYRILOMETODSKEJ A EURÓPSKEJ VÍZIE

 

JOZEF KRIŠTOF

CYRILOMETODSKÉ PATROCÍNIÁ NA SLOVENSKU