Pozvánka na Diecézne stretnutie mládeže

V Nitre sa na začiatku letných prázdnin – v dňoch 3.-5. júla 2014 – uskutoční Diecézne stretnutie mládeže s názvom D.N.E.S.- Diecézne Nitrianske Evanjelizačné Stretnutie. Miestom stretnutia bude areál hradného kopca. Podujatie vyvrcholí národnou púťou k svätým Cyrilovi a Metodovi 5. júla 2014.

Prihlasovanie účastníkov je už spustené na webovej stránke: www.mladez-dnes.sk

Peter Mihálik, zodpovedný za pastoráciu mládeže Nitrianskej diecézy

DNES-2014-FINAL_RGB_web