Pozvánka na diecéznu púť naSkalku

Skalka (16. júna) Farnosť Skalka nad Váhom pripravuje z príležitosti sviatku patrónov Nitrianskej diecézy – svätých Andreja Svorada a Beňadika – tradičnú púť. Prinášame jej program:

Pondelok 17. júla   –  Sviatok svätých Andreja-Svorada a Beňadika

09:00  Príležitosť ku svätej spovedi

09:15  Posvätný ruženec

10:00  Slávnostná svätá omša, celebruje Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, po nej procesia na

Kláštor

15:30  Korunka Božieho milosrdenstva

16:00  Svätá omša

Sobota, 22. júla

15:00 Vernisáž z diel Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – Skalka 2017

(kláštor – Stará skalka)

17:00 Privítanie pútnikov, príležitosť ku svätej spovedi

17:45 Krížová cesta

19:00 Slávnostná svätá omša, celebruje Pavol Zvara, rektor Pápežského slovenského kolégia

svätého Cyrila a Metoda v Ríme  

21:00 Gréckokatolícka svätá liturgia, celebruje Igor  Cingel,  gr. kat. farár v Trenčíne (kláštor –

Stará skalka)

20:45 „Aktuálnosť Fatimského posolstva“, prednáška Pavla Benku SF

21:30 Sviečková procesia s modlitbou posvätného ruženca

22:00 Modlitby dvoch tichých sŕdc – pásmo slova a piesní 

23:00 Svätá omša, celebrujú novokňazi nitrianskej diecézy s udelením novokňazského

požehnania,  spievajú Južania

24:00 Piesne chvál  a začiatok celonočnej adorácie

Nedeľa, 23. júla

06:00 Svätá omša, celebruje Dušan Berta

08:30 Odchod pešej procesie z Dolnej Súče

09:00 Odchod pešej procesie z Orechového a zo Skalky n. V.

08:00 Svätá omša pre poľských pútnikov, celebruje Stanislav Pietrzak, emeritný farár v Tropie (Poľsko)

09:45 Posvätný ruženec

10:30 Slávnostná svätá omša, celebruje arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre

východné cirkvi

15:15 Posvätný ruženec za chorých

16:00 Svätá omša pre starých a chorých, Te Deum, celebruje kanonik Jozef Sliepka

ska