Pozvánka na Hromničnú púť matiek do Topoľčian

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľčany pozýva všetky mamy a staré mamy na Hromničnú púť matiek v Roku milosrdenstva, ktorá sa uskutoční 6. februára 2016 v pútnickom chráme v Topoľčanoch. Program sa začne o 9.30 h modlitbou sv. ruženca a bude pokračovať sv. omšou, počas ktorej všetky mamy v modlitbe odovzdajú svoje deti prostredníctvom príhovoru Sedembolestnej Panny Márie  do milosrdného náručia Boha. Aj tento rok prinesú pred sochu Sedembolestnej veľkú obetnú sviečku ako prosbu za ochranu a dar viery pre svoje deti a za odvrátenie zla od svojich rodín.  Po krátkej prestávke bude púť pokračovať duchovnou obnovou a adoráciou. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Jozef Červenka,  bývalý farár v Šternberku, ktorý obnovil starobylý zvyk z prvej polovice 18. storočia v tomto moravskom meste. Počas sv. omše a prestávky bude hrať a spievať Bojňanské kvarteto.

Marián Dragúň