Pozvánka na Hromničnú púť matiek do Topoľčian

Dňa 1. februára 2014 v čase od 9. 30 do 12. 00 hod. sa v pútnickom chráme v Topoľčanoch (farnosť Nanebovzatia Panny Márie) uskutoční Hromničná púť matiek.

Program:

09. 30 hod. modlitba rozjímavého ruženca a zverenie sa pod ochranu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

10. 15 hod. svätá omša

11. 15 hod.  adorácia

12. 00 hod. eucharistické požehnanie

 zdroj: Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch

Topoľčany