Pozvánka na mariánsku púť na Kalváriu do Nitry

Na Kalvárii v Nitre sa každoročne na sviatok Nanebovzatia Panny Márie (okolo 15. augusta) koná mariánska ďakovná púť. Pútnikov, turistov aj domácich priťahuje pôvab nitrianskej Kalvárie, zliaty z krás prírody, diel histórie i tajomstiev posvätna.

Tohtoročná púť sa uskutoční v dňoch 15. – 17. augusta 2014 (piatok – nedeľa) v miestnom farskom kostole a na priestranstve pred ním. Už tradične sa jej zúčastňujú katolícki veriaci slovenskej i maďarskej národnosti. V piatok 15. augusta bude večernú svätú omšu o 19. 00 hod. celebrovať vojenský ordinár, biskup Mons. František Rábek.

V sobotu 16. augusta sa program začne popoludňajším vysluhovaním sviatosti zmierenia. Poračovať bude svätou omšou v maďarskom jazyku – o 17. 00 hod. jej bude predsedať bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. O 19. 00 hod. bude sláviť svätú omšu v slovenskom jazyku nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

V nedeľu 17. augusta vyvrcholí púť svätou omšou o 10. 00 hod. Celebrovať ju bude apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana.

Matka Bozia plagat 2014