Pozvánka na pôstnu polievku do Nitry

Centrum pre rodinu Nitra pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na pôstnu polievku, ktorá sa bude podávať na Kvetnú nedeľu 13. 4. 2014 v hale starého kostola na Klokočine v Nitre od 10.00 do 18. 00 hod. Všetci sú srdečne vítaní!

Výťažok bude venovaný zariadeniam v pôsobnosti Diecéznej charity v Rožňave na základné materiálne prostriedky, zlepšenie bývania, hygieny a vytvorenie nízkoprahového denného centra pre matky s deťmi v hmotnej núdzi v Lučenci.

Centrum pre rodinu Nitra