Pozvánka na púť do Rajčian na Mechovičku

Rajčany (23. júna) Rímskokatolícka farnosť Nadlice pozýva veriacich na púť do Rajčian na Mechovičku. Duchovná slávnosť sa uskutoční 10. júla 2016, a to k úcte svätých Cyrila a Metoda. Hlavná svätá omša sa začne o 10.30 hod.

Štefan Bučo, správca farnosti

Púť 10.7.2016