Pozvánka na púť manželov a zaľúbených do Topoľčian

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľčany, pozýva všetkých manželov a zaľúbených na púť k Sedembolestnej Panne Márii, aby si vyprosovali od nej milosť skutočnej lásky, silu vo všetkých skúškach a Božie požehnanie na ceste spoločného života. Púť sa uskutoční v sobotu 3. mája 2014 v pútnickom chráme v Topoľčanoch. Program sa začne o 9.30 hod. modlitbou sv. ruženca, počas ktorej bude príležitosť pristúpiť k sv. spovedi. Zaľúbení a manželia v modlitbe zveria svoj vzťah Panne Márii. Počas sv. omše bude kázať známy český diakon, psychiater a spisovateľ Max Kašparů, ktorý bude mať v kostole o 12.45  hod. prednášku na tému: Stavy a vzťahy – bludný kruh.  Na záver bude  možnosť zakúpiť si knihy autora a autogramiáda.

Farnosť Topoľčany