Pozvánka na púť mužov do Topoľčian

V sobotu 1. marca 2014 sa v pútnickom chráme v Topoľčanoch uskutoční púť mužov k Sedembolestnej Panne Márii, na ktorú miestny farský úrad pozýva všetkých mužov, nielen z farnosti, aby si prišli v prebiehajúcom Roku Sedembolestnej vyprosovať od nebeskej Matky silu a múdrosť, aby sa, podľa príkladu svätého Jozefa, nebáli s odvahou hľadať a objavovať Božiu vôľu pre seba i svoje rodiny, ako i pre celú našu spoločnosť.

Program púte sa začne o 9. 30 hod. spoločnou modlitbou posvätného ruženca a modlitbou zverenia sa mužov pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie. Potom bude nasledovať svätá omša a adorácia s eucharistickým požehnaním. Púť mužov v Topoľčanoch zakončí malé agapé. 

 Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčanoch

plagat-put-muzov-to