Pozvánka na púť na Mechovičku

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nadlice pozýva veriacich putovať ku cti Matky Božej do Rajčian na Mechovičku. Púť sa uskutoční 2. augusta 2015.

Program:

09.30  Modlitba posvätného ruženca

10.30 Slávnostná svätá omša, hlavný celebrant Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy

Počas svätej omše je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia

Štefan Bučo, správca farnosti