Pozvánka na púť na Skalku

Skalka (23. júna) Pútnické miesto Skalka sa pripravuje na Diecéznu púť na Skalke k patrónom nitrianskeho biskupstva sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorá sa uskutoční 16. a 17. júla 2016.

Súčasťou hlavnej púte v sobotu dopoludnia bude aj púť zdravotníckych pracovníkov, ktorú organizátori pripravujú v spolupráci s KBS. Medzi hosťami budú Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, vladyka Milan Lach, predseda rady pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov pri KBS, Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy, o. Vladimír Skyba,  vikár gréckokatolíckej bratislavskej eparchie a P. Melichar Matis OP, promotor pre ruženec. Hlavné sv. omše budú v sobotu o 11:00 a o 19:00 a v nedeľu o 10:30. Počas celej púte bude príležitosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia, súčasťou programu bude vernisáž zo sympózia Ora et Ars, gréckokatolícka sv. liturgia, posvätný ruženec, krížová cesta, adorácia či koncert.

Duchovnou prípravou na púť bude už tradične pútnická konferencia Nové svitanie, ktorá sa uskutoční na Skalke v dňoch 9. až 13. júla 2016 (viac informácii na: www.novesvitanie.sk).

Pútnický kostol na Skalke prešiel na jar obnovou interiéru  a liturgického zariadenia a v máji tohto roku bol povýšený na diecéznu svätyňu s bránou milosrdenstva. Na tomto mieste je tak možné získavať jubilejné odpustky svätého roku milosrdenstva, čo využívajú mnohí pútnici prichádzajúci z celého Slovenska aj zo zahraničia.

Podrobný program púte môžete nájsť na www.putnickemiestoskalka.sk:

Sobota:

09:30 – 13:00 – Púť zdravotníckych pracovníkov

09:30 Privítanie pútnikov na kláštore na Veľkej Skalke, litánie, procesia k svätyni

10:30 Svedectvá zdravotníckych pracovníkov
11:00 Sv. omša
15:00 Vernisáž z diel Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – Skalka 2016 (kláštor – Stará skalka)
17:00 Príležitosť ku sv. spovedi
17:45 Krížová cesta
19:00 Sv. omša, celebruje Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy

20:30 Posvätný ruženec s prednáškou o ružencovom bratstve, vedie P. Melichar Matis OP, promotor pre ruženec
21:00 Gréckokatolícka sv. liturgia, celebruje vladyka Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup (kláštor – Stará skalka)
21:30 Koncert kresťanskej hudobnej skupiny Paprsky

23:00 Sv. omša, celebrujú novokňazi nitrianskej diecézy

s udelením novokňazského požehnania
24:00 Začiatok celonočnej adorácie v duchu modlitieb TAIZÉ

Nedeľa:

06:00 Sv. omša, celebruje Peter Beňo, miestny farár
08:00 Gréckokatolícka sv. liturgia, celebruje o. Vladimír Skyba, vikár Gréckokatolíckej bratislavskej eparchie

09:45 Posvätný ruženec
10:30 Slávnostná sv. omša
12:00 – 19:00 Prehliadka kláštora na Starej Skalke

15:30 Sv. omša pre chorých

Peter Beňo, rektor svätyne