Pozvánka na Púť prvoprijímajúcich na Skalku

Pútnické miesto Skalka v Roku zasväteného života pozýva všetky prvoprijímajúce deti a ich  rodičov, ale aj ostatných na Púť prvoprijímajúcich

Dátum: sobota, 20. júna 2015

Program:

10:00 Privítanie pútnikov, Katechéza o svätých pustovníkoch na Skalke

11:00 – 14:00 Návšteva kláštora, Workshopy, Obed (z vlastných zásob)

14:00 Posvätný ruženec

14:30 Katechéza o Eucharistii (ThDr. Martin Michalíček a s. Martina Baginová, DKL)

15:00 Nácvik piesní

15:30 Svätá omša s Mons. Petrom Brodekom, generálnym vikárom Nitrianskej diecézy

Parkovanie bude pripravené na lúke pod Veľkou Skalkou

Prosba: veľmi by nám pomohlo nahlásenie vašej účasti z jednotlivých farností na mailovej adrese: skalka@fara.sk do 12. júna 2015

púť