Pozvánka na Skalku na púť k Božiemu milosrdenstvu

Skalka (4. apríla) Pozývame vás na Púť k Božiemu milosrdenstvu na Skalku pri Trenčíne.

Program:

Sobota 7. apríla 2018:

Večer milosrdenstva

19:30 Prednáška

20:30 Cesta svetla (na Kalvárii)

21:30 Adorácia

24:00 Záver

Nedeľa 8. apríla 2018

14:30 Pobožnosť pri kaplnke Božieho milosrdenstva. Procesia a modlitba posv. ruženca.

16:00 Slávnostná svätá omša v Diecéznej svätyni, celebruje Igor Hanko, šéfredaktor Katolíckych novín

17:15 Koncert speváckeho zboru púrtnického miesta Skalka „Ora et Canta“ pri príležitosti uvedenia prvého CD s názvom „Modlitby dvoch tichých sŕdc“

Peter Beňo / Miroslav Lyko