Pozvánka na slávnosť do Bábu

Báb (28. júla) Rímskokatolícka farnosť v Bábe pozýva veriacich na svätú omšu do svojho farského kostola. Uskutoční sa v sobotu 29, júla 2017 o 10.00 hod. Predsedať jej bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po bohoslužbe bude odhalená pamätná tabuľa miestnemu rodákovi Mons. Jozefovi Bábikovi.

Katolícky kňaz Mons. Jozef Bábik bol od roku 1965 vedúci katolíckej misie v Londýne. Organizoval nielen pravidelné slovenské bohoslužby, ale aj duchovné cvičenia, púte, kultúrne či spoločenské stretnutia. Spolupracoval so slovenským vysielaním BBC, kde mal duchovné príhovory. Jeho zásluhou sa v Anglicku vytvorila povedomá kresťanská rodina slovenských emigrantov. V roku 1993 Jozef Bábik pre svoj pokročilý vek a zdravotný stav opustil Londýn a vrátil sa do vlasti.

Miroslav Lyko

bab