Pozvánka na stretnutie rozvedených do Nových Zámkov

Na Farskom úrade v Nových Zámkoch (vchod z námestia pri farskom kostole) sa 5. apríla 2014 (v sobotu) o 10. 00 hod. uskutoční stretnutie pre rozvedených a tých, ktorí majú problémy v manželskom zväzku.
Na stretnutí bude prítomný diecézny biskup Mons. Viliam Judák a cirkevný právnik ICDr. Michal Rajec. Budú k dispozícii na prípadné otázky, s možnosťou diskrétne sa poradiť ohľadom svojich rodinných záležitostí.