Pozvánka na Turíce do nitrianskej katedrály

Nitra (28. mája) Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého (4. júna 2017) bude v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre celodenný duchovný program:

07:00 Svätá omša

09:00 Pontifikálna svätá omša. Celebruje nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Počas eucharistickej slávnosti udelí niekoľkým dospelým veriacim sviatosť birmovania.

Po svätej omši bude do 17:00 celodenná poklona pred najsvätejšou Oltárnou sviatosťou.

17:00 Slávnostné vešpery

photo-12