Pozvánka na Turíce do nitrianskej katedrály

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého (15. mája) sa v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre o 9.00 začne svätá omša, ktorú bude celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Vyslúži pri nej niekoľkým dospelým veriacim sviatosť birmovania. 

Po eucharistickom slávení bude k verejnej celodennej poklone vystavená najsvätejšia Oltárna sviatosť. O 17.00 bude celodenný duchovný program zakončený slávnostnými vešperami.