Pozvánka na Večer duchovného slova a modlitby

Nitra (1. marca) V pondelok 7. marca po svätej omši o 17,00 hod. v atmosfére spoločných modlitieb v Kláštornom kostole na Farskej ulici v Nitre v roku Božieho milosrdenstva pozývame na druhé duchovné zamyslenie generálneho vikára Mons. Petra Brodeka na tému: Skutky milosrdenstva – poúčať nevedomých. Zároveň bude možné prijať sviatosť zmierenia i zúčastniť sa spoločnej či osobnej modlitby.