Pozvánka na Veni Sancte v Kňazskom seminári v Nitre

Slávnostné Veni Sancte a otvorenie akademického roka 2014/2015 v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa uskutoční v stredu 24. septembra 2014.

Program:

09.00  –  Svätá omša v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma

10.30  –  Slávnostné otvorenie akademického roka  a  imatrikulácia prvákov denného štúdia

11.00  –  pedagogická porada v aule Kňazského seminára sv. Gorazda

12.00  –  slávnostný obed

Mons. Pavol Zahatlan, rektor seminára