Pozvánka pre miništrantov na letný tábor

Bohoslovci z Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre pozývajú miništrantov na Miništrantský tábor počas letných prázdnin 2014. Záujemci sa budú môcť prihlásiť od 25. apríla 2014. Viac informácií na plagáte:

Ministrantske tabory 2014