Pozvánka – V Bošanoch predstavia publikáciu Miloša Lichnera o sv. Martinovi z Tours

V nedeľu 16. júna 2019 bude v Bošanoch vo farskom chráme sv. Martina, biskupa celebrovať sv. omše novovymenovaný profesor, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity jezuita, páter Miloš Lichner, SJ.

V rámci toho predstaví svoju novú knihu o sv. Martinovi z Tours, ktorý je patrónom Bošianskej farnosti. Publikácia je prvým slovenským prekladom najstaršieho dochovaného životopisu tohto svätca od autora Sulpicia Severa zo 4. storočia.

Po každej sv. omši si záujemcovia budú môcť publikáciu zakúpiť za jednotnú cenu 5 €. Publikácia je hodnotným titulom do knižnice každej domácnosti, alebo vhodným darom pre tých, ktorí majú radi duchovnú literatúru a životopisy svätých.

Všetci sú srdečne pozvaní. .ThDr. Tibor Ujlacký, PhD., hovorca Nitrianskeho biskupstva