Prečo je blahoslavený cisár Karol Habsburský dôležitý aj 100 rokov po smrti? – pozvánka

V predvečer liturgickej spomienky na bl. Karola Habsburského pozýva Ponitrianske múzeum na hodnotnú prednášku do Ponitrianskeho múzea v Mestskom dome na Štefánikovej 1 v Nitre v mene Modlitebnej ligy cisára Karola na prednášku s názvom Prečo je blahoslavený cisár Karol Habsburský dôležitý aj 100 rokov po smrti?, ktorá sa bude konať vo štvrtok 20. októbra 2022 o 17:00 hod. v Ponitrianskom múzeu v Nitre.

Prednášajúci: Mgr. Stanislav Žlnay
Termín: 20. októbra 2022
 o 17:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre, Veľká dvorana
Štefánikova trieda 1
Organizátor: Modlitebná liga cisára Karola

V tomto roku si pripomíname 100 rokov od smrti Karola Habsburského (1887-1922). Príbeh Karola Habsburského (oficiálne blahoslaveného Karola z Domu Rakúskeho, cisára a kráľa) má univerzálnu príťažlivosť – dotýka sa Severoameričanov, Latinskej Ameriky, Ázijčanov, Afričanov aj Európanov. Jeho viera inšpiruje katolíckych mužov a ženy, manželov a otcov, vojakov, politikov a hlavy štátov. Jeho vplyv siaha za hranice Rakúska a starého Rakúsko-Uhorska a svojím kresťanským príkladom inšpiruje celý svet.  Všetci sú srdečne pozvaní!

.