Pred štvrťstoročím bol na čelo Nitrianskej diecézy vymenovaný biskup J. Ch. Korec

Pred 25. rokmi vtedajší pápež Ján Pavol II. vymenoval biskupa Jána Chryzostoma Korca na čelo Nitrianskej diecézy. Starobylá diecéza totiž nemala v tom čase viac ako rok svojho biskupa.

Ján Chryzostom Korec, hoci bol vysvätený za biskupa v auguste roku 1951, nemohol dovtedy ako biskup verejne pôsobiť. Znemožnila mu to štátna moc. Dokonca bol za svoju vernosť kňazskému a rehoľnému povolaniu osem rokov vo väzení (1960 – 1968). Tesne po novembri 1989 bol krátky čas rektorom Kňazského seminára v Bratislave a 6. februára 1990 bolo zverejnené jeho menovanie za diecézneho biskupa do Nitry. Diecézu kánonicky prevzal 22. februára 1990. Hneď začal duchovnú, ale i materiálnu obnovu biskupstva. V tom istom roku obnovil v meste pod Zoborom kňazský seminár, podporoval výstavbu nových kostolov, pastoračných centier a pod. V júni 1991 bol kreovaný za kardinála. Starobylú diecézu požehnane viedol do 16. júla 2005, keď sa stal emeritným biskupom. Dodnes býva v Nitre.

Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva