Predstavili doteraz neznámu časť histórie Nitry

Nitra (21. marca) Rodák z Nitry, zanietenec pre históriu svojho mesta – Štefan Košovan, predstavil 21. marca 2019 v priestoroch Divadla A. Bagara v Nitre svoju publikáciu Nitra, moje rodné mesto alebo osemdesiat rokov pod Zoborom. K početným historickým faktom, ktoré autor na takmer dvesto stranách predstavil, pridal lahôdku pre každého milovníka histórie, a Nitry zvlášť. Po trpezlivom bádaní v Diecéznej knižnici v Nitre a za pomoci jej riaditeľa, zoborského opáta Mons. Ladislava Belása, našiel doteraz neznáme dokumenty zo života Nitry spred tristo rokov: Prvý dokument je z roku 1692 a dokladuje dávnu tradíciu vinárstva pod Zoborom. Ďalšie dokumenty sú z obdobia rokov 1698-1796. Ide o richtársky zoznam časti obyvateľov Kapitulskej (terajšej Mostnej) ulice. 

Úvodné slovo v publikácii napísal nitriansky biskup a cirkevný historik Mons. Viliam Judák. Konštatoval v ňom, že aj prostredníctvom tejto knihy si „uvedomujeme silu darov našich predkov, silu ich odvahy a múdrosti žiť plnohodnotný život. Tu sa kdesi postupne pre nás a v nás rodila hodnotová miera. A tu sa rodí aj stála túžba zostať verní svojmu pôvodu“.

Štefan Košovan sa histórii Nitry venuje dlhodobo. Nová kniha vyjadruje nielen jeho informovanosť z oblasti jej histórie, ale najmä jeho lásku k tomuto starobylému mestu.

Miroslav Lyko