Predveľkonočná svätá spoveď vo farnostiach biskupstva

Nitra (31. marca) Prinášame prehľad predveľkonočného spovedania vo farnostiach Nitrianskej diecézy tak, ako ju zverejnili jednotlivé dekanáty. Informácie priebežne dopĺňame.

Dekanát Nitra

nedeľa 2. 4. 15:00 Nitra Dražovce, Krškany

sobota 8. 4.: 10:00 Janíkovce

nedeľa 9. 4.: 12:00 Nitra Mlynarce; 14:00 Nitra Kalvária, Nitra Chrenová, Nitra Klokočina; 15:00 Nitrianske Hrnčiarovce, Nitra Dolné mesto, Nitra Horné mesto, Nitra – Piaristi, Nitra Zobor

Dekanát Želiezovce

sobota 1. 4.: 9:00 Nýrovce; 10:30 Tekovské Lužany, Ondrejovce, Málaš; 13:30 Čaka

nedeľa 2. 4. : 14:30 Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo

sobota 8. 4. : 10:00 Kuraľany, Farná; 13:30 Veľké Ludince

nedeľa 9. 4.: 14:30 Želiezovce

Dekanát Radošina

streda 5. 4. : 16:00 – 17.30 Urmince; 16:00 – 17:00 fil.: Horné Štitáre, fil.: Hajná Nová Ves

štvrtok 6. 4. : 16:30 – 17:30 Nitrianska Blatnica, Krtovce, Vozokany

piatok 7. 4. :  15:30 – 17:30 Bojná; 16:30 – 17:30 Lipovník

sobota 8. 4. : 9.00 – 10:00 Ardanovce, Šalgovce, Svrbice; 10:30 – 12:00 Radošina; 10:30 – 11:30 Behynce, Bzince; 14:00 – 15:00 Blesovce, Veľké Dvorany, Obsolovce

nedeľa 9. 4. : 14:00 – 15:30 Horné Obdokovce, Čermany; 14:00 – 15:00 Výčapky

pondelok 10. 4. : 16:00 – 18:00 Veľké Ripňany; 17:00 – 18:00 Malé Ripňany; 16:00 – 17:00 Malé Lužany

Dekanát Trenčín

nedeľa 2. 4.: 15:00 – 17:00 Soblahov, M. Lehota; 16:00 – 17:30 Skalka; 14:00 – 16:00 Selec

piatok 7. 4.: 18:00 – 19:00 Trenčianske Biskupice

sobota 8. 4.: 9:00 – 11:00 Trenčianska Turná, Bierovce, Trenčianske Stankovce; 15:00 – 16:30 Orechové; 14:00 – 16:00 Opatová, Kubra

nedeľa 9. 4.: 15:00 – 17:30 Trenčín – Piaristi; 15:00 – 18:00 Trenčín – Juh

pondelok 10. 4. : 15:00 – 17:30 Trenčín – Piaristi

utorok 11. 4.: 9:00 – 11:30 a 15:00 – 17.30 Trenčín – Piaristi

Dekanát Vráble

piatok 31. 3.: 16:30 – 18:00 Michal nad Žitavou, Kmeťovo

sobota 1. 4.: 10:00 – 12:00 Veľký Cetín; 10:30 – 11:45 Paňa, Malý Cetín; 11:00 – 12:00 Tajná; 15:00 – 16:00 Klasov; 16:15 – 17:15 Babindol, Veľké Chyndice, Malé Chyndice

nedeľa 2. 4.: 15:00 – 16:00 Čifáre; 14:30 – 15:00 Telince

pondelok 3. 4.: 16:30 – 17:30 Malý Lapáš

utorok 4. 4.: 15:30 – 16:30 Horný Ohaj

streda 5. 4.: 17:00 – 18:30 Nová Ves nad Žitavou, Slepčany

štvrtok 6. 4.: 16:30 – 18:00 Vinodol

piatok 7. 4.: 16:30 – 18:00 Nevidzany, Červený Hrádok

sobota 8. 4.: 9:30 – 11:00 Lúčnica nad Žitavou; 9:30 – 10:30 Melek; 14:30 – 17:00 Vráble

nedeľa 9. 4.: 15:00 – 16:00 Čeľadice; 15:00 – 17:00 Veľký Lapáš, Golianovo

Dekanát Močenok

sobota 1. 4.: 15:00 Ivanka pri Nitre, Kolíňany

nedeľa 2. 4.: 15:00 Branč, Cabaj Čapor

streda 5. 4.: 15:30 Žirany; 16:30 Mojmírovce

štvrtok 6. 4.: 13:30 Jarok

sobota 8. 4.: 9.00 Močenok, Pohranice; 14:00 Veľký Kýr; 16:00 Svätoplukovo

nedeľa 9. 4.: Nitra podľa rozpisu miestneho dekanátu

Dekanát Lužianky

sobota 1. 4.: 9:00 – 12:00 Zbehy, Čakajovce

nedeľa 2. 4.: 15:00 – 17:00 Báb, Rumanová; 14:30 – 16:30 Lukáčovce, Alekšince

utorok 4. 4.: 16:00 – 17:45 Podhorany

štvrtok 6. 4.: 16:00 – 17:30 Nové Sady, Šurianky

piatok 7. 4.: 16:30 – 18:00 Horné a Dolné Lefantovce

sobota 8. 4.: 9:30 – 11:30 Výčapy Opatovce, Ľudovítová; 9:00 – 12:00 Veľké Zálužie; 14:00 – 15:00 Jelšovce; 15:00 – 17:00 Lužianky

nedeľa 9. 4.: Nitra – podľa rozpisu miestneho dekanátu

Dekanát Hronský Beňadik

sobota 1. 4.: 10:00 – 11:00 Tekovské Nemce, Čaradice; 16:30 – 18:00 Tlmače

nedeľa 2. 4.: 14:30 – 15:30 Kalná nad Hronom; 14:00 – 14:15 Lok

streda 5. 4.: 16:00 – 18:00 Kozárovce; 16:00 – 17:00 Psiare

piatok 7. 4.: 16:30 – 18:00 Nemčiňany, Malé a Veľké Vozokany

sobota 8. 4.: 9:00 – 11:00 Veľký Ďur, Lula, Tehla; 10:00 – 11:30 Rybník; 13:30 – 15:30 Hronské Kľačany; 15:00 – 16:30 Dolný Pial; 16:00 – 17:00 Starý Tekov

nedeľa 9. 4.. 13:00 – 13:30 Nový Tekov; 13:30 – 14:00 Malé Kozmálovce; 15:00 – 16:00 Hronský Beňadik; 14:00 – 15:00 Orovnica14:00 – 14:30 Beša; 15:00 – 15:30 Iňa; 16:00 – 16:30 Bardoňovo

Dekanát Nové Zámky

štvrtok 6. 4.: 15:30 – 18:00 Kostol Povýšenia sv. Kríža v Nových Zámkoch

piatok 7. 4.: 15:30 – 18:00 Kostol Povýšenia sv. Kríža v Nových Zámkoch

pondelok 10. 4.: 6:15 – 11:00 a 15:00 – 18:00 Františkánsky kostol v Nových Zámkoch

utorok 11. 4.: 6:15 – 11:00 a 15:00 – 18:00 Františkánsky kostol v Nových Zámkoch

streda 12. 4.: 6:15 – 11:00 a 15:00 – 18:00 Františkánsky kostol v Nových Zámkoch