Prezentácia knihy v Hronskom Beňadiku

20. februára 2019 | Kategória: Informačný servis diecézy

Hronský Beňadik (17. júna) V priestoroch obnovenej sýpky v bývalom benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku sa 17. júna 2018 konala prezentácia novej knihy Hronskobeňadický kláštor a jeho prestavba Franzom Stornom. Knihu napísal kňaz Nitrianskej diecézy Jozef Gajdoš. Jej témou je prestavba kláštorného areálu v 2. polovici 19. storočia. Túto puristickú prestavbu viedol šopronský architekt a maliar Franz Storno aj so svojimi dvoma synmi. Práve on dal kostolu v Hronskom Beňadiku dnešnú podobu. Prítomní boli aj generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, poslanec NR SR Vladimír Fajč, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave Vincent Mucska, námestník generálnej riaditeľky Slavomír Katkin. Autor svoju knihu venoval archeológovi Michalovi Slivkovi k jeho 70. narodeninám. Práve on sa mimoriadnou formou zaslúžil o rozvoj cirkevných dejín na Slovensku, zvlášť monasticizmu. Súčasťou prezentácie bola prehliadka kostola s odborným výkladom.

Jozef Gajdoš

foto: Štefan Lasab, Juraj Pekarovič