Pri kríži na „Fabiánke“ slávili tradičnú Hubertovu sv. omšu a uctili si pamiatku obetí tragédie z roku 1530

26. augusta 2023 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená
Pri príležitosti dní sv. Huberta sa na „Fabiánke“ v Párovských hájoch pri Nitre 26. augusta 2023 uskutočnil už VIII. ročník tradičnej Hubertovej sv. omše, ktorú v prírodnom prostredí pri kríži za účasti širokej verejnosti celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák s farárom farnosti Nitra – Klokočina Jozefom Tomicom a dekanom – farárom farnosti Jarok Petrom Klechom.  Sv. omšu obetovanú na tento úmysel, ale aj na pamiatku detských obetí tragickej udalosti z roku 1530 zorganizoval spolok „Tri chotáre“ a členovia Poľovníckeho združenia Klokočina – Párovské Háje. Biskup Viliam sa vo svojom príhovore venoval práve spomienke na tragickú udalosť z našej histórie, a zároveň vyjadril vďaku organizátorom za starostlivosť o túto lokalitu a povzbudil ich k tomu, aby v nej zotrvali a zachovali ju tak aj pre budúce generácie. Po skončení liturgickej slávnosti jej účastníci zotrvali na spoločenskom stretnutí spojenom s agapé pri tradičnom poľovníckom guláši.
Tragédia vo Fabiánovej doline sa udiala na konci septembra v roku 1530, keď skupina Turkov vracajúca sa z prepadu na Hornej Nitre aj s korisťou, ktorá pozostávala  z päťsto detí a dospelých zajatcov, sa utáborila na noc v biskupskom lese vo Fabiánovej doline. Skoro ráno sa k nim priblížili cisárski vojaci palatína Thurza, ktorí zisťovali škody po tureckom rabovaní. Turci v panike chceli pozabíjať všetkých zajatcov, ale keďže dospelí stihli ujsť, pozabíjali len deti tak, že ich prežilo asi päťdesiat.  (por. I. Točka Pamiatka historickej tragédie vo Fabiánovej doline). Na pamiatku tejto udalosti bol na Fabiánke postavený drevený kríž. Korpus z tohto kríža je dnes na novom kamennom kríži. Keďže lokalita je súčasťou biskupských lesov, v ktorých voľakedy vykonávali právo poľovníctva aj nitrianski biskupi, bolo už v minulosti povinnosťou biskupských lesníkov starať sa aj o kríž a jeho okolie. Nitriansky biskup Viliam Batthyány pri poľovačkách vyžadoval, aby sa poľovníci pri kríži poklonili a prežehnali. V súčasnosti sa o oň starajú miestni poľovníci. T.U.