Priamy prenos svätej omše z Baziliky sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku – pozvánka

Pozývame vás k duchovnej účasti na priamom prenose svätej omše z Baziliky sv. Benedikta, opáta cez internetovú stránku www.klastorbenadik.nrb.sk
Svätá omša na piatu pôstnu nedeľu začína o 11,00.
Hlavným celebrantom bude Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy a rektor baziliky.
Máme nádej, že sa nám podarí s Božou pomocou počas týchto obmedzujúcich dní, priblížiť slávenia veľkonočných sviatkov do vašich domácností, o čom vás budeme priebežne informovať.