Prihlášky do Kňazského seminára v Nitre

Nitra (15. februára) Tí, ktorí cítia v sebe povolanie stať sa kňazmi, a chcú veľkodušne odpovedať na tento Boží hlas, môžu sa uchádzať o prijatie do Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre a na štúdium teológie pre akademický rok 2017/2018. Prihlášky sa podávajú do 31. marca 2017. Bližšie informácie na www.ksnr.sk.