Prijímanie do Bratstva Kristovej Krvi v Hronskom Beňadiku – pozvánka

Rektorát Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku pozýva nových záujemcov o prijatie do Bratstva Kristovej Krvi na prípravu a slávnosť prijatia nových členov, ktoré sa uskutočnia na Slávnosť Božského Srdca Ježišovho dňa 16. júna 2023 o 18,00 hod. Slávnosti bude predsedať Mons. Peter Brodek, biskupský vikár a rektor Baziliky sv. Benedikta opáta. Zápis nových členov do Bratstva Kristovej Krvi a liturgický nácvik sa uskutočnia pred samotnou slávnosťou o 16,30 hod v kláštornej kaplnke. Viac o bratstve Kristovej Krvi sa záujemcovia môžu dozvedieť na    Bazilika minor sv. Benedikta, | opáta v Hronskom Beňadiku. (nrb.sk) Všetci sú srdečne pozvaní!