Príležitostná pečiatka Ján Chryzostom kardinál Korec – 90 rokov

Bola vydaná príležitostná poštová pečiatka, používaná pri príležitosti 90. narodenín Jána Chryzostoma kardinála Korca, emeritného diecézneho biskupa nitrianskej rímskokatolíckej diecézy, autora kníh nielen s náboženskou tematikou.

Deň používania: 22. 1. 2014
Pošta: NITRA 1
Farba: čierna
Autor: Adrian Ferda
Textový motív: JÁN CHRYZOSTOM KARDINÁL KOREC / 90 ROKOV
Obrazový motív: Portrét Jána Chryzostoma kardinála Korca.

(zdroj: www.postoveznamky.sk)

Pečiatkou si záujemci môžu dať opečiatkovať listové zásielky a takto mať i filatelistickú pamiatku na toto významné životné jubileum otca kardinála (prípadne zaslaním nejakému blízkemu zberateľovi urobiť mu radosť). Pečiatka bude na Pošte Nitra 1 na požiadanie ešte nasledujúcich 8 dní.