Primátor mesta spečatil Maltézsky punč za rok 2022 pre Hospic u Bernadetky v Nitre

Maltézsky punč na podporu Hospicu u Bernadetky v Nitre 2022 bol po zbierke medzi poslancami Mestského zastupiteľstva a zamestnancami Mestského úradu v Nitre definitívne ukončený návštevou primátora mesta Nitra Mareka Hattasa v hospici 1. apríla 2023, kde osobne odovzdal darovací šek vo výške 500 € riaditeľke hospicu MUDr. Leone Šóthovej a riaditeľovi Diecéznej charity Ing. Jurajovi Barátovi. Odovzdanie šeku v skoršom termíne sa oddialilo z dôvodu karanténnych opatrení v hospici. Primátor mesta si v sprievode vedenia hospicu a Diecéznej charity prešiel aj priestory tohto zariadenia a oboznámil sa s jeho špecifikami, fungovaním, ale aj ťažkosťami, s ktorými sa potýka. V rozhovoroch ocenil hospic ako jeden z najkrajších na Slovensku, a vyjadril obdiv a úctu pred prácou a službou zamestnancov hospicu a dobrovoľníkov starajúcich sa o pacientov končiacich svoju pozemskú púť v tomto zariadení. Táto aktivita centra Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre bola prejavom dlhoročnej spolupráce s mestom Nitra v sociálnej a charitatívnej oblasti, vďaka ktorej sa od roku 2009 podáva v Adventnom mestečku na Svätoplukovom námestí v Nitre aj Maltézsky punč na tento úmysel. Mesto Nitra pomáha hospicu aj ďalšími formami, jednou z ktorých bude aj poskytnutie veľkokapacitného kontajnera v najbližších dňoch v rámci jarných prác v areáli hospicu, ktoré budú realizovať dobrovoľníci centra MPS v Nitre.