Pripomíname si 29 rokov od smrti Mons. Jána Pásztora

12. decembra 2018 | Kategória: Informačný servis diecézy

Nitra (8. novembra) Nitrianska diecéza si dnes pripomína 29 rokov od smrti nitrianskeho biskupa Mons. Jána Pásztora.

Narodil sa 27. januára 1912 v Prievidzi. Kňazskú vysviacku prijal 30. septembra 1934 v Nitre. Vo februári 1973 ho pápež Pavol VI. vymenoval za biskupa do Nitry. Konsekráciu prijal v nitrianskej katedrále o mesiac neskôr. Do histórie diecézy i katolíckej cirkvi na Slovensku vošiel aj ako dlhoročný predseda liturgickej komisie, ktorý uvádzal do praxe liturgickú reformu po Druhom vatikánskom koncile. Zomrel 8. novembra 1988. Pochovaný je v biskupskej krypte na Nitrianskom hrade.

Miroslav Lyko

pas