Pripomíname si – 6. februára 1990 vymenoval sv. Ján Pavol II. pápež Jána Chryzostoma Korca za nitrianskeho diecézneho biskupa

Pred 30 rokmi 6. februára 1990 vymenoval dnes už sv. Ján Pavol II. Jána Chryzostoma Korca za biskupa Nitrianskej diecézy. Kánonicky správu diecézy prevzal 22. februára 1990. Dňa 28. júna 1991 ho v konzistóriu sv. Ján Pavol II. pápež kreoval za kardinála Svätej Rímskej Cirkvi. Ján Chryzostom kardinál Korec bol prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, ktorému sa dostalo vďaka osobným kvalitám takej cti, že sa stal členom kardinálskeho kolégia. Nitriansku diecézu spravoval do 16. júla 2005. Nitrianskym biskupom bol 15 rokov a jedno desaťročie bol emeritným biskupom – až do svojej smrti 24. októbra 2015. Je pochovaný v dolnej lodi Katedrály – Baziliky sv. Emeráma na Nitrianskom hrade.