Príprava na mestské misie 2020 – výzva

V súvislosti s blížiacimi sa mestskými misiami v Nitre, adresoval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák veriacim nasledovné pozvanie:

Drahí veriaci mesta Nitry. Slovami žalmistu „V tebe sú všetky moje pramene“ (Ž 87,7), si Vás dovoľujeme pozvať k aktívnej účasti na pripravovaných mestských misiách, ktoré sa budú v našom meste konať znova po siedmych rokoch, v dňoch od 21.3-29.3. 2020. V nádeji, že aj tohoročné misie prinesú duchovné oživenie našich farských spoločenstiev, chceme upriamiť pozornosť na „prameň a vrchol“ celého nášho kresťanského života (KKC 1324) – na Eucharistiu. Takto sa zároveň chceme spojiť s celou Cirkvou, ktorá v roku 2020 bude sláviť Eucharistický kongres v Budapešti. Svätý Otec František vyjadril nádej, že čas prípravy na kongres, „poslúži našim veriacim spoločenstvám, mestám, národu, Európe i celému svetu na duchovnú obnovu“. Túto nádej zdieľame aj my a preto bohatý program misií, ktorý v jednotlivých farnostiach budú zabezpečovať misijné tímy, budú zajedno v hlavnej myšlienke: „Aby slávenie Eucharistie sa stalo prameňom postojov vytvárajúcich eucharistickú kultúru“. Záver misií bude patriť mladým z celej Nitrianskej diecézy, ktorí sa stretnú na druhom ročníku podujatia P.S. Nitra 2020 – Pretvárame svet. Podrobný program misií, bude zverejnený na webovej stránke http://www.biskupstvo-nitra.sk/ a na stránke http://www.psnitra.sk/. Prosím, modlime sa spoločne v našich farských a rehoľných spoločenstvách na tento úmysel.  Viliam Judák, nitriansky biskup

Pred misiami bude prebiehať prípravný týždeň, aby v každej farnosti už rezonovala myšlienka misií. V dňoch 16.3. – 21.3. 2020 bude mať každá farnosť v meste Nitra jeden deň službu celodennej adorácie v Kláštore Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony – ružových sestier na Šindolke, a celodenného čítania Božieho Slova v Kostole sv. Michala na Vŕšku. V sobotu 21.3. 2020 je objednané divadelné predstavenie pod názvom „Povolanie pápež“ v DAB, ktorým misie oficiálne začnú. Každá farnosť bude mať k dispozícii 50 – 100 lístkov.