Program AMORIS pre manželov – cyklus motivačných prednášok – ponuka

Rodinkovo – Miesto prijatia pre rodiny v spolupráci s farnosťami  pozýva na Program AMORIS pre manželov – Cyklus motivačných prednášok, ktorý sa uskutoční v dňoch 10., 17., 24. október 2021 od 16.00 do 19.00 hod. Miesta konania: Bratislava, Chorvátsky Grob, Trnava, Nitra, Trenčín, Partizánske, Banská Bystrica, Poltár, Námestovo, Poprad, Prešov, Košice Čadca, Kysucké N.M., Žilina, Rajec, Bytča, Považská Bystrica, Púchov. Možnosť prihlásiť sa: cez www.amoris.sk do 5. októbra 2021.

Pre koho je program AMORIS určený? Program AMORIS je určený pre všetkých manželov, ktorým na ich vzťahu záleží a chcú na ňom priebežne pracovať ako aj pre tých, ktorí pociťujú  vo vzťahu nejaké ťažkosti napr. časté nedorozumenia v komunikácii, nedôveru, nejednotu v niektorých dôležitých oblastiach ako je výchova detí, náboženský život, financie či intímny život. Ochota pracovať na manželskom vzťahu je krásnym vzájomným vyznaním lásky. Takúto ochotu je možné prejaviť pozvaním toho druhého na program AMORIS alebo tým, že sa sám nechám pozvať.

Ako a prečo vznikol program Amoris? Program AMORIS pre manželov vznikol ako odpoveď na požiadavky mnohých manželov, ktorí sa po absolvované programu pre manželov v Rodinkove počas uplynulých rokov pýtali, či by sme nemohli niečo také, ako zažili v Rodinkove, ponúknuť aj priamo vo farnostiach. V uplynulom období sme mali v Rodinkove kvôli pandemickým obmedzeniam viac priestoru venovať sa tejto myšlienke, a tak vznikol program AMORIS pre manželov, ktorý sa počas októbra uskutoční v 21 farnostiach na Slovensku, pričom každá z týchto farností je v inom okresnom meste, aby bol program čím dostupnejší manželom, ktorým na ich vzťahu záleží a chcú preň niečo urobiť

Aký bude program stretnutí? Základom programu sú tri motivačné prednášky skúsených manželských párov zamerané  na lepšie poznanie a pochopenie manželského partnera, na posilnenie dôvery v manželskom vzťahu a na zlepšenie komunikácie a intímneho života.  Účastnícke páry budú mať po každej prednáške dostatok priestoru a podnetov na dialóg vo dvojici a budú mať k dispozícii aj pripravené manželské páry, s ktorými sa budú môcť aj porozprávať, ak by mali o to záujem. O deti sa počas programu postarajú animátori.

Ako sa dá prihlásiť? Na program je možné sa prihlásiť iba cez web amoris.sk a to najneskôr do 5. októbra 2021, kvôli lepšiemu organizačnému zabezpečeniu. Na ďalších dvoch stretnutiach sa budú môcť zúčastniť iba tí manželia, ktorí boli na prvom stretnutí.