Program duchovných podujatí na Skalke v mesiaci máj

Skalka (5. mája) Prinášame prehľad duchovných podujatí Pútnického miesta Skalka v mesiaci máj:

6. mája

19:00 Fatimská sobota

Svätá omša a modlitba ruženca pri kaplnke Fatimskej Panny Márie pri vstupe do Skalky nad Váhom.

7. mája 

Výročie posvätenia Diecéznej svätyne

16:00 Svätá omša

20. mája

Večer milosrdenstva v Diecéznej svätyni

20:00 Začiatok adorácie, príležitosť ku sv. spovedi, zamyslenie

21:00 Piesne chvál

22:00 Posvätný ruženec a tichá celonočná adorácia

06:00 Ranné chvály a záver adorácia

27. mája

Púť ku Guadalupskej Panne Márii

15:00 Modlitba posv. ruženca

15:30 Korunka Božieho milosrdenstva

16:00 Svätá omša

Peter Beňo / Miroslav Lyko

ss