Projekt slúženia denných svätých omší za život pokračuje v marci 2016 v Nitrianskej diecéze

Denné sväté omše na úmysel šírenia kultúry života a rodiny budú kňazi Nitrianskeho biskupstva celebrovať v marci toho roku. V pracovný deň týždňa to bude vždy o 9:00 hod. vo Farskom kostole Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici v Nitre. Ostatné sväté omše budú slúžené v Katedrálnom chráme – Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade, v sobotu vždy o 7:00 hod a v nedeľu vždy o 9:00 hod. Na webovej stránke biskupstva www.nrb.sk nájdete tabuľku presného rozpisu. Rozpis TU

V tomto roku nadobúda projekt aj istú formu duchovnej prípravy na to, že Slovensko bude v druhom polroku predsedať Rade Európskej únie. Projekt tiež vhodne zapadá do prežívaného mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Počas týchto svätých omší môžu veriaci reflektovať moment Božieho milosrdenstva, napríklad odprosením za hriechy proti životu a rodine. V nitrianskej katedrále je v rámci Roka milosrdenstva vystavená v Pribinovej kaplnke Sviatosť oltárna od skončenia rannej svätej omše (začína o 7:00 hod.) až do 15:00 hod., kedy sa po modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva a požehnaní uschová.

Ďalšou zaujímavou súvislosťou je celoslovenská akcia 9 mesiacov za život http://9mesiacovzazivot.sk/, ktorá štartuje 25. marca a v rámci Nitrianskej diecézy sa bude realizovať na štyroch miestach: v Nitre, Trenčíne, Topoľčanoch a Nových Zámkoch.

Iniciatíva slúženia denných svätých omší na úmysel šírenia kultúry života vznikla v roku 2012. Biskupi Slovenska vtedy schválili návrh vtedajšieho predsedu Bioetickej subkomisie KBS Mons. Štefana Sečku. Do realizácie tohto projektu sa zapojili jednotliví biskupi Slovenska so svojimi kňazmi, pričom každý mesiac boli sväté omše slúžené v inej diecéze. Zámerom iniciatívy je postaviť aspoň jednu svätú omšu denne ako duchovnú protiváhu voči denne konanému zlu zacielenému proti životu a ľudskej dôstojnosti. V roku 2013 i
2015  zároveň predstavovali duchovnú prípravu a podporu k organizácii Národných pochodov za život.